Our Board Members

[wpv-post-featured-image size=’full’]

Gaeloideachas Board for the 2019-20 school year.

Seán Ó hArgáin

Uachtarán

Príomhoide Ghaelscoil Osraí, ball de bhord Fhoras na Gaeilge, iarmhéara ar chathair Chill Chainnigh, iaroifigeach forbartha ar Ógras, Stiúrthóir ar Ghealaraí de Buitléar, Cill Chainnigh agus iarstiúrthóir ar Amharclann Gheata an Uisce, Cill Chainnigh. Páirteach in an-chuid eagraíochtaí deonacha pobail agus spóirt.

Fíona Uí Uiginn

Iar-Uachtarán

Iar-Phríomhoide i gColáiste Íosagáin (go 2019). Ionadaí ar Bhord COGG 2010-2014. Taithí fhada mar mhúinteoir Gaeilge in iar-bhunscoileanna T1 agus T2 anseo agus i dTuaisceart Éireann. Suim ar leith i sonraíocht fheiliúnach don Ghaeilge a fhorbairt d’iar-bhunscoileanna T1.

Anna Ní Chartúir

OCP agus ionadaí Earnáil na mBunscoileanna Gaeltachta

Iar-Phríomhoide Scoil Náisiúnta Leitir Mucú, Iar-Leas-Chathaoirleach COGG agus ESG, iarbhall de Choiste Teanga CNCM, dearthóir le Séideán Sí, ball de bhord bainistíochta Choláiste Cholmcille, M.A. i Modheolaíochtaí Teagaisc Teangacha.

Cormac Ó Tuairisg

Ionadaí Earnáil na mBunscoileanna Gaeltachta

Múinteoir i Scoil Éinne, An Spidéal. Ag múineadh le 8 mbliana anuas i scoileanna Gaeltachta agus gaelscoileanna. Máistreacht san oideachas digiteach agus iar-innealtóir aerlonga.

Laura Ní Chathasaigh

Ionadaí Earnáil na mBunscoileanna lasmuigh den Ghaeltacht

Múinteoir i nGaelscoil Bhaile Brigín. 

Marc de Grás

Ionadaí Earnáil na mBunscoileanna lasmuigh den Ghaeltacht

Príomhoide Ghaelscoil na nDéise agus ball de Chomhairle Náisiúnta Líonra Príomhoidí Bunscoile Éireann. Ag obair sa chóras gaeloideachais ó 2003 agus is as Gaeltacht na Rinne san Déise dó. M.A. bainte amach aige i mBainistíocht san Oideachas.

Micheál Ó Ceoinín

Cisteoir agus ionadaí Earnáil na nIar-bhunscoileanna

Múinteoir iar-bhunscoile lán-Ghaeilge (Matamaitic) agus Príomhoide Cúnta i gColáiste Cois Life.

Joanne Ní Choileáin

Ionadaí Earnáil na nIar-bhunscoileanna

Múinteoir iar-bhunscoile (Gaeilge, Stair agus Oideachas Reiligiúnach) agus Príomhoide Cúnta 1 i gColáiste Íosagáin, Baile Átha Cliath.

Seán Seosamh Mac Íomhair

Ionadaí Réigiún 1

Príomhoide Scoil Mhuire sna Doirí Beaga i nDún na nGall 

Mícheál Ó Broin

Ionadaí Réigiún 2

Príomhoide i nGaelscoil Chnoc na Ré i Sligeach, Iar-Uachtarán Gaeloideachas.

Le hainmniú

Ionadaí Réigiún 3

Lisa Ní Iarlaithe

Ionadaí Réigiún 4

Múinteoir bunscoile i nGaelscoil Faithleann ,Cill Airne le breis is ocht mbliana fichid agus mar phríomhoide tánaisteach le breis is trí bliana déag. I mbun oideachais speisialta faoi láthair.

Aodh Mac Craith

Ionadaí Réigiún 5

Is de bhunadh Gaeltachta Rinn Ua gCuanach san Déise Aodh Mac Craith. Mar mhúinteoir bunscoile tá breis is fiche bliain taithí sa chóras gaeloideachas aige, tá sé ina phríomoide i Scoil Náisiúnta na Rinne i nGaeltacht na nDéise agus tá sé ina bhall de bhord COGG ó 2016.

Clodagh Ní Mhaoilchiaráin

Rúnaí agus ionadaí Réigiún 6

Príomhoide Ghaelscoil Bhaile Brigín, Cathaoirleach ar Choláiste Ghlór na Mara, Iarbhall de bhord COGG, Cathaoirleach fhochoiste RSO Gaeloideachas, Rúnaí agus Cisteoir Ógeagrais, Máistreacht san Oideachas Lán-Gaeilge agus Gaeltachta, ball den mheitheal oibre don churaclam teanga nua de chuid an CNCM.