Imeachtaí & Turais

[wpv-post-featured-image size=’full’]

Seo thíos liosta d’eagraíochtaí a chuireann seirbhísí trí Ghaeilge ar fáil do naíonraí agus do scoileanna. Liostáiltear anseo iad mar eolas neamhchlaonta amháin.

Ba bhreá linn moltaí ó naíonraí agus ó scoileanna d’imeachtaí fiúntacha chun gur féidir linn cur leis an liosta seo. An ndearna aon eagraíocht eile ceardlann trí Ghaeilge nó turas trí Ghaeilge libh? An dóigh leat gur fiú iad a chur ar an liosta seo? Is féidir moltaí a sheoladh chugainn ar ríomhphost; eolas@gaeloideachas.ie .

Is féidir imeacht d’aon chineál a dhéanamh agus maoiniú a lorg faoin scéim deontais Le Chéile Trí Ghaeilge ach é a bheith trí mheán na Gaeilge. Go dtí seo bhain naíonraí agus scoileanna taitneamh as imeachtaí spóirt, ceardlanna ceoil, cluichí, comórtaisí, drámaíocht, scéalaíocht, turais agus eile.

An gcuireann do chomhlacht imeachtaí nó ceardlanna ar fáil do naíonraí agus do scoileanna trí Ghaeilge? Más maith leat go liostálfar anseo sibh, cur ríomhphost chugainn; eolas@gaeloideachas.ie .

[wpv-view name=’trips-event-view’]