Scoileanna Gaeltachta

[wpv-post-featured-image size=’full’]

Cuireann Gaeloideachas seirbhísí tacaíochta ar fáil do scoileanna Gaeltachta ag an mbunleibhéal agus ag an iarbhunleibhéal, ina measc:

 • comhairle agus tacaíocht ó Oifigigh Forbartha Gaeltachta agus ón ionadaíocht Ghaeltachta ar Bhord Stiúrtha Gaeloideachas
 • cruinnithe agus cuairteanna comhairliúcháin le scoileanna Gaeltachta
 • cur i láthair agus cruinnithe ar bhonn aonair do na boird bhainistíochta, foirne scoile agus tuismitheoirí scoileanna Gaeltachta ar fheidhmiú an luath-thumoideachais
 • forbairt ghairmiúil leanúnach a chur ar fáil tríd an Tionól Forbartha i gcomhar le COGG, agus trí sheimineáir oiliúna
 • forbairt ghairmiúil agus tacaíocht do scoileanna Gaeltachta sa réimse Riachtanais Speisialta Oideachais
 • guth na scoileanna Gaeltachta a chur chun cinn trí ionadaíocht agus abhcóideacht a dhéanamh ar a gcuid riachtanas.

Is iad na ceisteanna is mó a bhfuil scoileanna na Gaeltachta ag díriú orthu sa scoilbhliain 2017/18 ná:

 • feidhmiú an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta
 • cóimheas daltaí/múinteoirí    
 • soláthar múinteoirí le líofacht Ghaeilge 
 • Riachtanais Speisialta Oideachais
 • scoileanna ar oileáin 

Oifigigh Forbartha don Ghaeltacht 

Peigí Ní Chonghaile | peigi@geloideachas.ie | 01 8535141 | 087 9452452

Cormac Ó Feinneadha | cormac@gaeloideachas.ie | 087 9155114

Gaeloideachas, Uimh 4, An Ghorlann, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe