Polasaithe & Aighneachtaí

[wpv-post-featured-image size=’full’]

Go mbeidh sealbhú agus sóisialú na Gaeilge á chur chun cinn tríd an oideachas lán-Ghaeilge ón réamhscolaíocht go dtí an iar-bhunscolaíocht ar fud na tíre.

Go mbeidh fáil ag gach tuismitheoir agus caomhnóir ar oideachas lán-Ghaeilge ar ard-chaighdeán gurb é a rogha é dá gcuid páistí.

Polasaithe Gaeloideachas

Aighneachtaí agus Páipéir Seasaimh

Foilsítear eolas maidir le haon bhrústocaireacht a dhéanann Gaeloideachas ar www.lobbying.ie.